Silverlunga 28:19 min

Silverlunga

”Silverlungan” är ett 29 minuter långt inspelat performativt ljudverk på en luftdriven orgel. Ljudverket består av improvisationer mellan on och off. Tonerna uppstår när strömmen sätts på och instrumentets lunga fylls med luft. När strömmen stängs av mattas ljudet av som en långsam utandning. Kompositionen blir på så sätt en genklang av samtidens livsuppehållande mekanik.”
Crisis Mode

är en utställning på Galleri 54 tillsammans med
Kaisa Luukkonen, Henrik Persson och Attila Urbán
Utställning 20 februari 2021 – 14 mars 2021

http://www.galleri54.com/sv/utstallning/crisis-mode